Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 31

3/29/2021 8:56:29 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

   TRƯỜNG MN ĐỨC PHÚ

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

29/03/2021 đến 04/04/2021

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

29/03

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Đón trẻ, học tập theo chương trình

Làm việc bình thường

Ổn định nề nếp học tập theo chương trình

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

 

Đón trẻ, học tập theo chương trình

Làm việc bình thường

Ổn định nề nếp

 

Thứ Ba

30/03

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Đón trẻ, học tập theo chương trình

Làm việc bình thường

Ổn định nề nếp

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Đón trẻ, học tập theo chương trình

Làm việc bình thường

Ổn định nề nếp

 

Thứ Tư

31/03

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Đón trẻ, học tập theo chương trình

Làm việc bình thường

Ổn định nề nếp

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Đón trẻ, học tập theo chương trình

Làm việc bình thường

Ổn định nề nếp

 

Thứ Năm

01/04

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Đón trẻ, học tập theo chương trình

Làm việc bình thường

Ổn định nề nếp

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Đón trẻ, học tập theo chương trình

Làm việc bình thường

Ổn định nề nếp

 

Thứ Sáu

02/04

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Đón trẻ, học tập theo chương trình

Làm việc bình thường

Ổn định nề nếp

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Đón trẻ, học tập theo chương trình

Làm việc bình thường

Ổn định nề nếp

 

Thứ Bảy

03/04

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

04/04

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 
 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 29 3/16/2021 3:42:19 PM

  Lịch công tác tuần 28 3/10/2021 2:16:23 PM

  Lịch công tác tuần 27 3/1/2021 9:43:05 AM

  Lịch công tác tuần 26 2/23/2021 10:29:09 AM

  Lịch công tác tuần 23 2/1/2021 9:22:43 AM

  Lịch công tác tuần 21 1/19/2021 8:31:12 AM

  Lịch công tác tuần 20 1/11/2021 9:41:57 AM

  Lịch công tác tuần 19 1/5/2021 8:37:25 AM

  Lịch công tác tuần 18 12/29/2020 8:28:29 AM

  Lịch công tác tuần 18 12/28/2020 5:16:29 PM

ĐỊA CHỈ
Đức Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
0917157599 (Hiệu trưởng) - Email: mn_ducphu@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Đức Phú
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình