Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 29

3/9/2020 8:25:59 AM
PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG MN ĐỨC PHÚ
   
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
             
LỊCH TRỰC TRƯỜNG 
    Từ ngày 09/03/2020 đến hết ngày 13/03/2020    
             
TT Ngày trực Trực Lãnh đạo (kèm số ĐT) Họ và tên NV trực Bảo vệ (kèm số ĐT) Ghi chú
Sáng Chiều
1 9/3/2020 Nguyễn Thị Dung 0916721786 Phạm Huyền Thương Phạm Huyền Thương Nguyễn Văn Lượng  
0974107932  
   
   
             
2 10/3/2020 Trần Thị Hồng Tính 082518429 Trần Thị Thu Hoài Trần Thị Thu Hoài Nguyễn Văn Lượng  
0974107932  
   
   
             
3 11/3/2020 Cao Thị Lý 0917157599 Trần Ngọc Lân Trần Ngọc Lân Nguyễn Văn Lượng  
0974107932  
   
     
             
4 12/3/2020 Trần Thị Hồng Tính 082518429 Phạm Huyền Thương Phạm Huyền Thương Nguyễn Văn Lượng  
0974107932  
   
   
             
5 13/3/2020 Nguyễn Thị Dung 0916721786 Trần Thị Thu Hoài Trần Thị Thu Hoài Nguyễn Văn Lượng  
0974107932  
   
             
             
             
        Đức Hóa, Ngày 09 tháng 3 năm 2020  
Người lập     Hiệu trưởng  
             
             
             
Phạm Huyền Thương     Cao Thị Lý  

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần28 2/24/2020 7:57:35 AM

  Lịch công tác tuần 27 2/20/2020 2:06:21 PM

  Lịch công tác tuần 25 2/3/2020 7:53:57 AM

  Lịch công tác tuần 23 1/20/2020 8:29:32 AM

  Lịch công tác tuần 22 1/13/2020 8:18:47 AM

  Lịch công tác tuần 21 1/6/2020 7:44:32 AM

  Lịch công tác tuần 20 12/30/2019 10:19:04 AM

  Lịch công tác tuần 20 12/30/2019 8:08:19 AM

  Lịch công tác tuần 19/2019 12/23/2019 7:57:49 AM

  Lịch công tác tuần 18 12/16/2019 8:04:47 AM

ĐỊA CHỈ
Đức Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
0917157599 (Hiệu trưởng) - Email: mn_ducphu@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Đức Phú
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình