Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

Đại hội chi bộ trường mầm non Đức Phú nhiệm kỳ 2020- 2022

12/30/2019 9:22:27 AM

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 34-CT/TU  ngày 05/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 48 -KH/ĐU, ngày 28 tháng 9 năm 2019 của ban Thường vụ đảng ủy về tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 nhằm kiểm tra đánh giá lại quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng. Chi bộ trường mầm non Đức Phú long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2019 và đề ra Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường, lựa chọn bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; đồng thời tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ xã; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu xã Đức Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Được sự thống nhất của Đảng ủy xã Đức Hóa, chiều ngày 23/12/2019 tại Phòng hội đồng trường mn Đức Phú tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
      Về dự và chỉ đạo Đại hội có:

- Đ/c Nguyễn Tri Phương - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức Hóa - Trưởng đoàn

- Đ/c Trần Thị Phương Thúy - Cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Đức Hóa

- Đ/c Cao Thị Lý - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên trình bày báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư chi bộ trường mầm non Đức Phú nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 

 

Đ/c Cao Thị Lý, bí thư chi bộ 
báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Tri Phương, Phó bí thư Đảng ủy, đánh giá cao bản dự thảo báo cáo của Chi bộ cho thấy rằng Đại hội đã đánh giá sát và đúng với tình hình thực tế những mặt đã đạt được, nêu lên những mặt tồn tại, hạn chế và rút ra được bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, Chi bộ cũng đã khẳng định rõ mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ 2020 - 2022. Để tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới,  Chi bộ trường mầm non Đức Phú cần phải tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, quần chúng, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đặc biệt chú trọng việc giáo dục chính trị, lập trường tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, Đảng viên, quần chúng trong Chi bộ; Thường xuyên chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ phù hợp theo hướng dẫn cấp trên, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình, nêu gương chất vấn và trả lời chất vấn, phát huy dân chủ, công khai minh bạch trong sinh hoạt Chi bộ làm cơ sở xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, lối sống; Chi bộ phải luôn chú trọng giữ gìn và phát huy tốt sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phát huy cao sức mạnh và trí tuệ tập thể trong mọi công tác, trong hoạt động của Chi bộ, đồng thời tập trung lãnh đạo công tác chuyên môn, công tác đoàn thể. Tích cực, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết, Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đại hội tiến hành bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 . Kết quả đồng chí Cao Thị Lý được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ. Đồng chí Trần Thị Hồng Tính được bầu giữ chức vụ phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

 

 

                        Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ mới 2020 - 2022

Tiếp theo Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Đức Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 06 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết.

Đại hội hoàn thành tốt đẹp, trong niềm tin tưởng sâu sắc của toàn thể Đại hội, đồng chí Cao Thị Lý thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội. Tập thể chi bộ trường mầm non ĐứcPhú quyết tâm đề ra các giải pháp, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt các mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới.

 

Những tệp tin đính kèm:

ĐỊA CHỈ
Đức Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
0917157599 (Hiệu trưởng) - Email: mn_ducphu@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Đức Phú
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình