Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020- 2021

11/2/2020 7:01:14 AM

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG  TRƯỜNG MN ĐỨC PHÚ. NĂM HỌC 2020 - 2021

Ngày 16 tháng 10 năm 2020, trường MN Đức Phú long trọng tổ chức Hội nghị Viên chức và người lao động năm học 2020 - 2021.

         Hội nghị CBVC người lao động là một trong những hoạt động ý nghĩa, quan trọng của nhà trường. Đây là dịp để nhà trường tổng kết, đánh giá lại phong trào thi đua dạy-học của năm học 2019 – 2020  và đặt ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới 2020 - 2021. Đồng thời phát huy quyền làm chủ của CBVC người lao động, tạo điều kiện để CBVC được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, giám sát... cùng nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý, thủ trưởng cơ quan; góp phần xây dựng đội ngũ CBVC có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong trong sư phạm, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu “Đổi mới căn bản-toàn diện giáo dục và đào tạo”. Với ý nghĩa quan trọng đó, ngày 16 tháng 10 năm 2020, trường MN Đức Phú long trọng tổ chức Hội nghị Viên chức và người lao động năm học 2020 - 2021.

         Thực hiện Hướng dẫn 438/PGD&ĐT ngày 8/10/2020 của Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm 2020 - 2021; Ngày 16 tháng 10 năm 2020, trường MN Đức Phú long trọng tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2020 - 2021, với sự có mặt đông đủ của toàn thể CB, GV, CNV nhà trường. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2019-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

 

Đ/c Cao Thị Lý bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường khai mạc hội nghị

Hội nghị CBCCVC là hoạt động thường niên của nhà trường, một mặt đánh giá, tổng kết, tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học 2019-2020, mặt khác nghiêm túc nêu lên những khắc phục, hạn chế; từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học 2020 - 2021. Đây cũng là dịp để mỗi thành viên GV, CNV nhà trường thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo nhà trường, trực tiếp đặt vấn đề để cùng nhau trao đổi, thảo luận; Hội nghị là cơ hội tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Và hơn hết, đây cũng là cơ hội để nhà trường được lắng nghe, chia sẻ, kiến nghị những quyền lợi chính đáng của CBCCVC đối với lãnh đạo các cấp.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Cao Thị Lý, Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo tóm tắt Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2019-2020 và Dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Tiếp theo, Hội nghị nghe Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021; Báo cáo quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường năm học 2020-2021; Thông qua các Quyết định danh sách tập thể, cá nhân được khen thưởng; Phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021 và ký kết giao ước thi đua giữa Nhà trường-Công đoàn.

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Đức Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
0917157599 (Hiệu trưởng) - Email: mn_ducphu@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Đức Phú
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình