Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần28

2/24/2020 7:57:35 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

    TRƯỜNG MN ĐỨC PHÚ

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 28

(Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL Trực

Giáo viên Trực

Nhân viên Trực

Học sinh

Thứ Hai

24/02

Sáng

Nguyễn Thị Dung

Phạm Thị Hường

Phạm Thị Tiến

Phạm Huyền Thương

Nghỉ

 

Chiều

Nguyễn Thị Dung

Phạm Thị Hường

Phạm Thị Tiến

Phạm Huyền Thương

Nghỉ

 

Thứ

25/02

Sáng

Trần Thị Hồng Tính

Võ Thị Hạnh

Hoàng Thị Bé

Trần Thị Thu Hoài

Nghỉ

 

Chiều

Trần Thị Hồng Tính

Võ Thị Hạnh

Hoàng Thị Bé

Trần Thị Thu Hoài

Nghỉ

 

Thứ Tư

26/02

Sáng

Cao Thị Lý

Nguyễn Thị Huề

Hoàng Thị Tiểu Phương

Đoàn Thị Hiên

Nguyễn Thị Dịu

 

Nghỉ

 

Chiều

Cao Thị Lý

Nguyễn Thị Huề

Hoàng Thị Tiểu Phương

Đoàn Thị Hiên

Nguyễn Thị Dịu

 

Nghỉ

 

Thứ Năm

27/02

Sáng

Nguyễn Thị Dung

Lê Thị Ánh Lan

Đinh Thị Thúy Lan

Nguyễn Ngọc Huyền

Trần Ngọc Lân

Nghỉ

 

Chiều

Nguyễn Thị Dung

Lê Thị Ánh Lan

Đinh Thị Thúy Lan

Nguyễn Ngọc Huyền

Trần Ngọc Lân

Nghỉ

 

Thứ Sáu

28/02

Sáng

Trần Thị Hồng Tính

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Trần Thị Nhị

Nguyễn Thị Lan

Nghỉ

 

Chiều

Trần Thị Hồng Tính

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Trần Thị Nhị

Nguyễn Thị Lan

Nghỉ

 

Thứ 7

29/02

Sáng

Nguyễn Thị Dung

Trần Thị Hồng Tính

Tất cả 14 giáo viên lao động

Tất cả 5 nhân viên lao động

 

 

Chiều

Nguyễn Thị Dung

Trần Thị Hồng Tính

Tất cả 14 giáo viên lao động

Tất cả 5 nhân viên lao động

 

 

CN

01/03

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 27 2/20/2020 2:06:21 PM

  Lịch công tác tuần 25 2/3/2020 7:53:57 AM

  Lịch công tác tuần 23 1/20/2020 8:29:32 AM

  Lịch công tác tuần 22 1/13/2020 8:18:47 AM

  Lịch công tác tuần 21 1/6/2020 7:44:32 AM

  Lịch công tác tuần 20 12/30/2019 10:19:04 AM

  Lịch công tác tuần 20 12/30/2019 8:08:19 AM

  Lịch công tác tuần 19/2019 12/23/2019 7:57:49 AM

  Lịch công tác tuần 18 12/16/2019 8:04:47 AM

  Lịch công tác tuần 17 12/9/2019 9:03:33 AM

ĐỊA CHỈ
Đức Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
0917157599 (Hiệu trưởng) - Email: mn_ducphu@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Đức Phú
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình